CRÒNICA DEL PLENARI ORDINARI | 27-10-2017 #AmbTransparència

El passat divendres, 27 d’octubre, en l’auditori municipal, es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament. Es van debatre els següents punts:

1. Aprovació, si escau de les Actes de les sessions anteriors.
2. Donar compte de la correspondència.
3. Donar compte de Resolucions d’Alcaldia.

Aquests punts són de caràcter orgànic i formal, i tots tres van ser aprovats sense intervencions.

4. Concessió compatibilitat de serveis a la Treballadora Social Sra. Elena Puig Reig.

En aquest punt, la treballadora social de l’ajuntament de Castelló de Rugat sol·licitava al ple la compatibilitat per a poder exercir com a professora de la Universitat de València al mateix temps que com a treballadora social. Els horaris eren compatibles, per tant aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

5. Modificació de crèdits del Pressupost de l’any 2017.

En aquest punt l’equip de govern sol·licitava augmentar l’ingrés de les següents partides pressupostàries:

– Millora I dotació infraestructures en polígon industrial aportació sub. IVACE
– Altres subvencions diputació de València
– Altres inversions equipaments esportius
– Escoleta infantil: adequació

Aquestes despeses van a ser sufragades amb les partides “Aportació Generalitat fons de cooperació municipal” i “Aportació diputació fons de cooperació municipal”.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

6. Modificació de la Plantilla de llocs de treball de l’any 2017.

En aquest punt, l’equip de govern considerava que la plantilla de personal vigent en aquesta Corporació existien places de treballadors laborals temporals ocupades amb anterioritat a l’any 2015 sent necessari regularitzar aquesta situació.

Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat

7. Moció presentada per COMPROMÍS per Castelló de Rugat, per la bonificació fiscal de l’IBI a les famílies nombroses.

Segons el centre d’estudis demogràfics, a Espanya mor més gent de la que naix. És a dir, la piràmide de població està envellida. A més d’esta crisi demogràfica cal afegir que al nostre poble, Castelló de Rugat, des de la crisi econòmica hem perdut aproximadament 130 habitants.

Malauradament, perdem població i a més són cada vegada més les persones que pensen que tenir un fill no forma part dels seus plans a conseqüència de la càrrega econòmica que suposa. És vertaderament trist que aquelles persones del nostre poble que volen formar una família s’ho tinguen que pensar pels diners que costa, I mentrestant el nostre poble desengran-se demogràficament.

La situació econòmica I social, com és evident, no depèn en la seua totalitat de la competència municipal, sinó dels governs centrals i autonòmics. Però és necessari que des d’aquest ple es busquen solucions I fem la vida més fàcil a la nostra gent.

Des de Compromís, pensem que si que podem col·laborar a millorar aquesta situació bonificant l’IBI a les famílies nombroses.

I perquè a les famílies nombroses? Precisament per a ajudar a aquelles famílies que més mal ho estan passant, ja que tenen una gran càrrega econòmica superior a la resta.

No oblidem que les famílies nombroses no són únicament aquelles que tenen més de tres fills, sinó que també ostenten el títol de família nombrosa aquelles famílies que tenen dos fills I un d’ells té discapacitat. El pare o la mare divorciats, que tenen tres fills a càrrec seu. Els dos o més germans que han perdut el seu pare o mare, etc. etc.

En definitiva, veïns i veïnes que no es mereixen tenir la pressió fiscal darrere l’orella. La pressió fiscal ha d’estar darrere d’aquells que furten, I dels que més tenen. Qui més té, que més pague. Per això també des de Compromís per Castelló de Rugat vàrem proposar una bonificació fiscal de l’IBI en forma progressiva. D’aquesta forma, l’impost sobre béns immobles es bonificarà en funció al valor cadastral de cada casa amb la següent proposta:

• Els habitatges habituals amb un valor cadastral de fins a 80.000 €
o Les famílies de categoria general, gaudiran d’un 30% de bonificació
o Les famílies de categoria especial, gaudiran d’un 90% de bonificació
• Els habitatges habituals amb un valor cadastral de 80.000 € a 100.000 €
o Les famílies de categoria general, gaudiran d’un 20% de bonificació
o Les famílies de categoria especial, gaudiran d’un 60% de bonificació.
• Els habitatges habituals amb un valor cadastral superior a 100.000 €
o Les famílies de categoria general, gaudiran d’un 10% de bonificació
o Les famílies de categoria especial, gaudiran d’un 30% de bonificació

Per tant, aquelles famílies nombroses que viuen en habitatges amb menys valor cadastral tindran una major bonificació, I aquelles famílies amb més valor cadastral gaudiran de menys bonificació.

Des de Compromís sempre hem treballat baix el lema “Rescatem Persones” I considerem que aquesta és una important mesura que va a millorar la vida de la gent, especialment als més desprotegits I que va a posar a l’avantguarda en drets socials el nostre poble.

El Partit popular es va negar a aprovar aquesta proposta perquè segons aquests “no existia un estudi del cost sobre l’impacte de la proposta”.

L’equip de govern es va mostrar favorable a aquesta mesura. Per tant, Compromís i PSOE van aprovar aquesta mesura amb l’abstenció del Partit Popular.

8. Declaració institucional de l’Ajuntament de Gandia sobre l’autovia CV-60.

En aquesta declaració institucional l’Ajuntament de Gandia sol·licitava l’adhesió dels diferents pobles pels que passa la carretera CV-60 per sol·licitar el desdoblament de l’autovia des de Terrateig fins a l’Olleria.

El passat 29 d’abril del 2017, el ple de Castelló de Rugat ja vàrem aprovar per unanimitat la reivindicació del desdoblament del tram CV-60. Per tant, des de Compromís vàrem aprovar aquesta declaració.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

9. Precs i preguntes.

El nostre regidor, Damián Martínez, va preguntar pel recent titular aparegut en el Levante-EMV que deia: “Barranca (PP) compensó a un restaurante 19.000 euros de deuda con facturas sin consignación”. Referint-se al punt anterior en el que el PP s’havia abstés d’aprovar la bonificació de l’IBI a famílies nombroses va remarcar: “En 19.000 € mira si hi ha diners per a bonificar l’IBI a les famílies”.

L’Ajuntament es va abstenir de contestar, ja que està personada com acusació en un procés judicial.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *