CRÒNICA DEL PLENARI ORDINARI | 27-04-2018 #AmbTransparència

El passat divendres, 27 d’abril, en l’auditori municipal, es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament. Es van debatre els següents punts:

1. Pressa de possessió com a regidor de la corporació d’en Francesc Montell Climent.

El nostre regidor, Francesc Montell, davant el plenari va prometre el seu càrrec i fidelitat als interessos dels veïns i veïnes de Castelló de Rugat.

2. Aprovació, si escau de les Actes de les sessions anteriors.
3. Donar compte de la correspondència.
4. Donar compte de Resolucions d’Alcaldia.

Aquests punts són de caràcter orgànic i formal, i tots tres van ser aprovats sense intervencions.

5. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions de pista de pàdel municipal

Des del nostre grup municipal, vàrem expressar estar contents de poder gaudir d’un pàdel al nostre poble com el d’altres pobles com Rugat, la Pobla del Duc, o similars. Considerem que és un pas endavant, al que respecte a poder practicar més esports al nostre poble.
Des del punt de vista de l’ordenança, pensem que el preu de quatre euros per una hora i mitja és raonable i accessible per a tot el món, i és per això que vàrem votar a favor.
L’ordenança va ser aprovada per unanimitat.

6. Proposta d’EGEVASAde modificació de les tarifes del subministrament d’aigua potable i clavegueram.

El nostre regidor Damián Martínez respecte d’aquest punt va expressar:

“Hui estem a 27 d’abril, fa un mes el 22 de març es celebrava el dia mundial de l’aigua. Precisament aquest és un dia per a cridar als quatre vents que l’aigua és un dret, i no un privilegi”.

Agafant aquesta frase: “L’aigua és un dret i no un privilegi”, cada vegada que es debat en aquest ple un increment del preu de l’aigua, precisament em dóna la sensació que caminem en direcció a què cada vegada siga més privilegi, o un luxe, que un dret.
Hui, EGEVASA, ens proposa incrementar el preu de l’aigua. Encara que aparentment no és una pujada individualment molt elevada, ja que oscil·la entre 4 i 6 € anuals, això si ho multipliquem per totes les cases, la realitat és que no deixa de ser una pujada. I pensem que l’aigua ja està bastant cara, com perquè augmente més.

Sincerament, des d’aquest grup municipal no entenem massa quins són els motius perquè es done aquest increment. No hi ha cap argument que justifique un augment de l’aigua, més enllà que augmentar el propi benefici d’EGEVASA, en contra dels interessos dels nostres propis veïns i veïnes.

Comentava Antonio, que l’aigua havia d’augmentar en funció a l’IPC. Sembla rellevant que nosaltres hàgem de pujar els preus de l’aigua en funció a l’IPC, però que després el govern de “M. Rajoy” no vulga pujar les pensions en funció a l’IPC. Pareix de locos, però com sempre ens hem d’apretar el cinturó els mateixos.

A tot açò, en la documentació que jo he rebut no apareix cap informe tècnic, ni proposta d’acord. Tota proposta que va a ple ha d’anar avalada i acompanyada per un informe o tècnic o de secretaria. Per tant, no sabem si s’està o no d’acord amb la proposta que fa EGEVASA, i menys si cap, si compleix la legalitat aquesta proposta.

Per això, des d’aquest grup municipal proposem que es deixe damunt la taula aquest punt fins que s’incorpore l’informe pertinent.”

Finalment, al no estar incorporat aquest informe, el punt es va deixar damunt la taula per al pròxim plenari.

7. Torn obert de paraula.

No havent-hi més qüestions, es va alçar la sessió.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *