CRÒNICA DEL PLENARI ORDINARI | 29-06-2018 #AmbTransparència

El passat divendres, 29 de juny, en l’auditori municipal, es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament. Es van debatre els següents punts:

 1. Aprovació, si escau de l’acta de les sessions anteriors.
 2. Donar compte de la correspondència.
 3. Donar compte de resolucions de l’alcaldia.

Aquests punts són de caràcter orgànic i formal, i tots tres van ser aprovats sense intervencions.

 1. Constitució Grup municipal Compromís i nomenament de portaveu.

Amb l’entrada de Francesc Montell al grup municipal Compromís, queda constituït el grup amb Damián Martínez com a portaveu.

 1. Reglament control intern en la seua modalitat de fiscalització i intervenció prèvia limitada.

Després de l’última modificació legislativa, des de secretaria es considerava que atès el volum i les característiques dels expedients a fiscalitzar, calia implantar un procediment de fiscalització limitada prèvia de tota despesa i ingrés obtingut per aquesta Corporació, i per això es proposava l’adopció d’un reglament que ajudara i millorara les funcions de fiscalització i intervenció.

Respecte aquest punt, el portaveu del grup municipal Compromís va expressar la necessitat de que tota documentació a ple haja d’anar acompanyada d’una proposta d’acord per part de secretaria o de l’equip de govern. Com ja va passar amb la proposta d’EGEVASA, aquest reglament en un primer moment tampoc tenia proposta d’acord, però finalment es va poder incloure hores abans del ple.

Finalment, entenent que aquest reglament serà positiu per a la millora i l’exercici de les funcions, el nostre grup municipal va votar a favor.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

 1. Adhesió a la xarxa d’acollida de refugiats de la FEMP.

Mitjançant el present acord es proposava, que el Ple de Castelló de Rugat manifestara la voluntat expressa d’adherir-se a la Xarxa Espanyola de Municipis d’Acolliment de Refugiats, i a més, complir amb les finalitats de la Xarxa per col·laborar activament en la consecució dels objectius que es fixen, així com el desenvolupament de les accions que s’acorden.

El nostre portaveu, Damián Martínez, entre altres va explicar: “Fa uns dies aplegava el vaixell Aquarius al port de València. Els valencians i valencianes vàrem rebre un missatge molt important, perquè l’Aquarius ens mostrava dos models de València.

Abans, hi havia un model  de València que utilitzava el port per a saquejar als valencians amb l’America’s Cup, però en canvi ara hi ha un model  que utilitza aquest mateix port per a rescatar a persones de la mar. Dones embarassades, xiquets i xiquetes, homes i dones, i en definitiva PERSONES, abandonats a la seua sort a la mar sense menjar ni recursos.”

Finalment, aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

 1. Determinació de festivitats locals, que amb caràcter no recuperable tindran lloc a l’any 2019.

La proposta d’acord establia designar com a Festes Locals per a l’any 2019 els dies 29 d’abril (Sant Vicent) i el 26 de desembre.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

 1. Ratificació acord del Consell escolar del CEIP Verge del Remei de proposta de dies festius a efectes escolars per al curs 2018-2019 i ratificació acord del consell escolar de L’IES Manuel Sanchis Guarner de proposta de dies festius a efectes escolars per al curs 2018-2019.

En aquest punt es van ratificar les propostes que finalment establisquen el CEIP Verge del Remei i l’IES Manuel Sanchis Guarner, per a dies festius.

 1. Moció presentada pel grup municipal Compromís sobre transport públic que facilite la mobilitat juvenil.

Estadísticament, els i les joves valencianes menors de 25 anys amb un perfil d’estudiant o treballador són els que més utilitzen la mobilitat sostenible per anar a les universitats o llocs de treball. Un gran percentatge dels estudiants es desplaça tots els dies a les zones universitàries en transport sostenible o en transport públic col·lectiu.

Però els joves es troben totes les setmanes amb una sèrie d’obstacles:

El primer d’ells és econòmic. Ja que, un 54% dels joves que tenen la sort de trobar feina, tenen treballs temporals i precaris.

El segon problema és el de l’eficiència. Els i les estudiants de Castelló de Rugat o qualsevol persona que haja anat a agafar el tren des de la Pobla del Duc sabrà del que estem parlant. La poca freqüència fa que sols hi hagen 4 o 5 trens al dia. Estem davant d’un tren del segle XIX, que tarda a recórrer 95 kilòmetres en dues hores. Un fet inacceptable, ja que els recursos de l’estat han estat anant a inaugurar AVE’s, alguns d’ells fins i tot inservibles com el que va inaugurar Rajoy no fa molt en Castelló de la Plana, i això fa que mentre nosaltres de la Pobla del Duc a València tardem dues hores en recórrer 95 kilòmetres, L’AVE de València a Madrid, que sols poden gastar uns quants, tarda a recórrer 391 kilòmetres en 1 hora i 38 minuts.

En definitiva, els recursos de l’estat no han estat anant a millorar el transport públic del nostre territori, condemnant-nos als i les joves valencianes a un transport de segona divisió, car i lent, i que a més necessitem per accedir a estudiar i treballar. A més, tot això agreuja el problema més gran que tenim la humanitat en aquest segle: El canvi climàtic.

Per tot això, des de Joves amb Iniciativa – Compromís pensem que els i les joves necessitem per a estudiar i treballar un transport públic, sostenible, digne i eficient, i per tot això es proposa instar el Govern central a impulsar un pla de mobilitat sostenible que compense econòmicament els i les estudiants del País Valencià en les seues despeses de viatge i desplaçament als seus centres de formació, i articular a tot arreu del nostre territori una xarxa eficient de transport públic, sostenible i degudament finançada, que done solució a les escasses freqüències existents, els elevats preus i la falta de connexió entre comarques del nostre territori.

La moció va ser aprovada per unanimitat.

 1. Moció presentada pel grup municipal Compromís per l’eliminació de la taxa rosa i bonificació de productes d’higiene femenina.

La Taxa Rosa és l’import superior dels productes dirigits a les dones, pel simple fet de ser dirigits a les dones. Totes i tots, podem anar a les fulletes d’afaitar de qualsevol estant de supermercat i fixar-nos en el preu de les que són per a homes i les que són per a dones.

Les que són per a home són de color blau i són més barates, que les de les dones que són absolutament igual, fan el mateix, però  simplement són de color rosa i més cares. Aquest encariment dels preus operen baix la hipòtesi que les dones estan disposades a pagar més per la seua vestimenta o condició personal, basada en la construcció d’estereotips de gènere.

En matèria impositiva, a l’estat Espanyol els productes d’higiene femenina estan gravats amb el 10% d’IVA. Inexplicablement, es considera per part l’estat que aquests productes no són de primera necessitat, ja que si foren considerats com a béns de primera necessitat tindrien un tipus de gravamen del 4%.

Cada dona es gasta de mitjana uns 355 € a l’any en la compra de productes d’higiene relacionats amb el cicle menstrual, ja siga tampons, compreses, salva-slips, etc etc, el que multiplicat durant més de 30 anys de la seua vida, sumaria un total de 10.650 €.

Tenint en compte que evidentment són béns de primera necessitat, com el pa o la llet,  és sense cap dubte, un greuge comparatiu cap a les dones, les quals, ja pateixen una escletxa salarial respecte als homes, que fa que una dona guanye un 13% menys que un home en treballs similar. Per tot això es proposa instar el Govern central perquè inicie els tràmits per reformar la fiscalitat dels productes d’higiene femenina, considerant-los béns de primera necessitat i reduint el seu tipus impositiu al mínim i instar al Govern Espanyol perquè prenga les mesures necessàries per a combatre la desigualtat que provoca la Taxa Rosa i defensar la igualtat de preus dels productes sense discriminació de gènere.

La moció va ser aprovada per unanimitat.

 1. Torn obert de paraula.

Des del nostre grup municipal es varen realitzar dues preguntes:

1. “Com sabeu, per desgràcia, ve la calor, venen els mosquits. El mosquit tigre, és un mosquit característic per les seues fortes picadures i perquè naix de l’aigua estancada. El nostre poble té la particularitat de tindre una basa, plena d’aigua estancada dins del propi poble que perfectament pot esdevenir de niu per als mosquit tigre.

M’agradaria saber si l’equip de govern, té alguna previsió, decisió, o té pensat fer alguna cosa per combatre aquest mosquit en el nostre poble.”

L’equip de govern va respondre que hi ha una empresa contractada que s’encarrega de posar trampes pel poble.

2. “Som conscients que els vestuaris de la piscina s’han modificat, ara el terra no s’esvara, i s’han canviat determinats elements necessaris, però m’agradaria saber si l’equip de govern ha pres o té pensat prendre alguna mesura respecte a les dutxes, ja que segueixen embossant-se amb una única dutxa funcionant. I a més, si té pensat posar més penjadors de roba i banquets, ja que amb els que hi ha, pareix que són insuficients.”

L’equip de govern va respondre que en cas que es produïsquen embussos, l’obra té garantia i es podria reparar. Respecte als elements que falten, ho prendran en consideració per si és necessari posar-ne més.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *